Coaching op school

Het allerbelangrijkste waar we voor kwamen, was dat wij als ouders beter inzicht kregen in de leefwereld van onze dochter, wat betreft angsten, gevoeligheden, vriendschappen, pesten. Zodat we haar nog beter konden begeleiden in haar emotionele ontwikkeling. En we hoopten dat onze dochter ook wat meer zelfinzicht, -acceptatie en -vertrouwen zou krijgen.

We hebben door Judiths observatie het vertrouwen gekregen dat onze dochter een autonoom en stabiel persoon is die gevoeligheden kent, maar die ook kan accepteren. Onze zorgen zijn veranderd in vertrouwen en daar zijn we heel dankbaar voor. We hopen dan ook dat Judith nog veeeel meer kinderen kan begeleiden en we raden haar heel graag aan.