"Tot nu toe kunnen we in ieder geval concluderen dat we door de gesprekken met jou en de sessies die je met onze zoon hebt gehad weer een stuk wijzer zijn geworden over zijn en ons gedrag. Vooral het erkennen is belangrijk, zoals jij al zei. Het negatieve gedrag bestaat nog steeds, maar hij komt er makkelijker/sneller uit zodra we goed naar hem luisteren, inleven en begrip tonen. We letten er nu ook goed op dat we hem niet overvragen, maar een ding tegelijk. Dat scheelt ook al een hoop!"