Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.

"Ik begeleid kinderen die in de knel of niet lekker in hun vel zitten,
op een speelse manier, vanuit een integratieve benadering.
In de sessies staat het kind centraal en niet de behandelmethode."
Judith van Os