Twee ouders – Rotterdam

"We vonden het heel prettig om met je te praten over dingen waar we met onze zoon tegenaan lopen. En vooral dat hij zich zo op zijn gemak voelde en aan de slag kon op een positieve manier. Met resultaat!"

Een ouder die deelnam aan Hartgrondig Opvoeden – Rotterdam

Wat hebben onze kinderen er in de toekomst aan?
Ik ben me meer bewust van hoe ik met de kinderen omga als ze huilen, of iets niet willen, boos zijn of jengelen. Het lukt zeker niet altijd, maar als ik uit mijn eigen emotie blijf en ze eerst erken, bevestig, en troost loopt het daarna meestal weer lekker. Fijn dat ik nu meer mogelijkheden heb om met de kinderen om te gaan vooral op de hectische, kritische momenten op de dag. Mogelijkheden om de kinderen zelf ideeën en oplossingen aan te laten dragen benutten we nu veel meer en dat is motiverend voor iedereen.

Wat zou ik andere ouders willen meegeven?
Ik vond het erg prettig om eens de tijd te nemen voor mijn rol als opvoeder. Wat doe ik, wat kan ik verbeteren? Veel neem je ongemerkt mee uit je eigen opvoeding, of doe je onbewust. Ik heb nu oa manieren aangereikt gekregen om te kijken naar de behoefte achter het gedrag van onze kinderen. Zodra je die hebt ontdekt en daar even tijd aan besteedt (zonder die behoefte altijd te hoeven vervullen) komt iedereen weer verder. Dan heb je ook prettig en echt contact met de kinderen.

Wat vond ik van Judith als trainer?
Judith is een hele warme trainer die goed luistert en in staat is om in de training op een prettige manier een spiegel voor te houden. Het materiaal en de trainingsruimte zien er superverzorgd uit en alles bij elkaar heel fijn om met haar te werken.

Diana – Rotterdam

"Net voor de zomer van 2017 volgde ik de cursus Hartgrondig Opvoeden. Van tevoren wist ik niet zo goed wat ik van de cursus kon verwachten, maar ik had wel het idee dat ik mijn opvoedingsvaardigheden eens goed tegen het licht kon houden. De cursus is heel waardevol gebleken. Judith is nooit veroordelend, maar laat je door haar vragen wel kritisch nadenken over wat je doet en waarom. De inhoud en stof van de eerste twee bijeenkomsten vond ik zelf heel lastig, maar daarna viel bij mij het kwartje. Ook omdat ik het geleerde ging oefenen in de praktijk. Ik vond het fijn om ook van een andere ouder te horen waar zij tegenaanlopen, en hoe zij daarmee omgaan.

Hoewel ik zeker nog niet uitgeleerd of uitgeoefend ben, blijkt deze cursus een investering in de relatie met mijn kinderen. Daarnaast is de cursus een mooie start geweest om de opvoeding ook met mijn partner meer te bespreken. Het boek en de online-filmpjes kunnen dienen als het nodige onderhoud en opfrissing van de opgedane kennis. Kortom, een aanrader voor iedereen die meer wilt leren over liefdevol opvoeden."

Twee ouders – Schiedam

"Tot nu toe kunnen we in ieder geval concluderen dat we door de gesprekken met jou en de sessies die je met onze zoon hebt gehad weer een stuk wijzer zijn geworden over zijn en ons gedrag. Vooral het erkennen is belangrijk, zoals jij al zei. Het negatieve gedrag bestaat nog steeds, maar hij komt er makkelijker/sneller uit zodra we goed naar hem luisteren, inleven en begrip tonen. We letten er nu ook goed op dat we hem niet overvragen, maar een ding tegelijk. Dat scheelt ook al een hoop!"

Twee ouders – Rotterdam

Twee ouders – Rotterdam

Het allerbelangrijkste waar we voor kwamen, was dat wij als ouders beter inzicht kregen in de leefwereld van onze dochter, wat betreft angsten, gevoeligheden, vriendschappen, pesten. Zodat we haar nog beter konden begeleiden in haar emotionele ontwikkeling. En we hoopten dat onze dochter ook wat meer zelfinzicht, -acceptatie en -vertrouwen zou krijgen.

We hebben door Judiths observatie het vertrouwen gekregen dat onze dochter een autonoom en stabiel persoon is die gevoeligheden kent, maar die ook kan accepteren. Onze zorgen zijn veranderd in vertrouwen en daar zijn we heel dankbaar voor. We hopen dan ook dat Judith nog veeeel meer kinderen kan begeleiden en we raden haar heel graag aan.