Privacyverklaring

Judith van Os Praktijk Integratieve Kindertherapie te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Judith van Os Praktijk Integratieve Kindertherapie
Lisbloemstraat 21
Rotterdam
0628415597
post@judithvanos.nl
www.judithvanos.nl

Ingeschreven in het Handelsregister (Kamer van Koophandel) onder nummer: 70695350

Ik, Judith van Os, ben de Functionaris Gegevensbescherming van Judith van Os Praktijk Integratieve Kindertherapie 

Ik ben te bereiken via post@judithvanos.nl

 

Persoonsgegevens

Judith van Os Praktijk Integratieve Kindertherapie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Judith van Os Praktijk Integratieve Kindertherapie  verstrekt.

Deze gegevens gebruik ik alleen voor de duur van een traject en mogelijk bij een vervolgtraject:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum kind
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  •  E-mailadres
  • Gezinssamenstelling
  • Beroep beide ouders
  • Indien gewenst verslaglegging van de sessies

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Judith van Os Praktijk Integratieve Kindertherapie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

 

Doel van de persoonsgegevens

Judith van Os Praktijk Integratieve Kindertherapie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het voeren van mijn administratie;

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;

 

Bewaren van persoonsgegevens

Judith van Os Praktijk Integratieve Kindertherapie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Alle gegevens die wettelijk nodig zijn, worden volgens de daarvoor geldende termijn bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Judith van Os Praktijk Integratieve Kindertherapie verstrekt informatie uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies of vergelijkbare technieken die ik gebruik

Google Analytics (analytische cookies)
Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Functionele cookies
Wij plaatsen functionele cookies om de website beter te laten werken, bijvoorbeeld om het juiste lettertype te tonen.

Wij plaatsen geen Tracking cookies

Kijk voor meer informatie over de cookies op mijn website hier (cookieverklaring)

 

Linken naar andere sites

Op de website kun je links aantreffen naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt Judith van Os Praktijk Integratieve Kindertherapie geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang van je gegevens door die organisaties.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Judith van Os Praktijk Integratieve Kindertherapie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou bezit in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens, sturen naar post@judithvanos.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Judith van Os Praktijk Integratieve Kindertherapie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Judith van Os Praktijk Integratieve Kindertherapie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via post@judithvanos.nl