Wat doe ik

Kindertherapie en kindercoach, trainingen voor ouders en opvoeders, ondersteuning voor onderwijzers

Ik begeleid kinderen (4 - 12 jaar) die om welke reden dan ook, in de knel of niet lekker in hun vel zitten.
Denk aan een kind dat:

  • niet weet hoe het vriendjes kan maken;
  • gepest wordt;
  • het moeilijk vindt om te gaan slapen;
  • veel ruzie maakt;
  • zich boos voelt;
  • zich verdrietig voelt.

 

Denk aan faalangst, laag zelfbeeld, piekeren, driftbuien, niet naar school willen, angsten, depressieve klachten, stoppen met pester zijn, zich terugtrekken, buikpijn & hoofdpijn, plas-en poepproblemen, verdriet, rouw & verlies, hulp bij scheiding EN MEER...

Herkent u uw kind hierin? Of is er iets anders waarom u denkt dat uw kind wat extra aandacht nodig heeft. Dan wil ik uw kind hier graag op een speelse manier bij begeleiden.
Hierbij hanteer ik de integratieve benadering, omdat deze begeleidingsvorm gericht is op het kind in zijn totaliteit. Lichaam en geest en hart en ziel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en oefenen invloed op elkaar uit. Hoe en waardoor dit gebeurt is vaak een onbewust proces.

Na het intake-gesprek ga ik in een 1 op 1 sessie op zoek naar het probleem/de hulpvraag van uw kind, zijn/haar kwaliteiten, talenten, vragen en valkuilen.
Ik coach volgens de integratieve zienswijze, wat inhoudt dat niet de behandelmethode, maar uw kind centraal staat. In de behandeling integreer ik wat nodig is voor dit kind op dit moment, en help uw kind zo zijn/haar eigen probleem op te lossen. Hierdoor vergroot het zelfvertrouwen en de zelfkennis van uw kind, waardoor hij/zij langdurig profijt zal hebben van de coaching.

Van start

Intake gesprek
Wanneer jullie besluiten om je kind aan te melden, stuur ik jullie een vragenlijst toe. Tevens wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. In deze intake bespreken we over jullie ervaringen met jullie kind. Tegen welke problemen je kind en jullie als gezin aan lopen en welke veranderingen jullie je kind toewensen. Dit gesprek vindt zich plaats met de ouders, met mij en zonder jullie kind.

Kindsessie
Na dit eerste gesprek volgen 5  sessies. Hierin verken ik samen met je kind zijn of haar denk- en leefwereld. Ik doe onderzoek naar de oorzaak van de klacht(en). We kijken naar de wensen van je kind en naar de middelen die jouw kind ter beschikking heeft om de klacht aan te pakken. Je kind kiest hierbij zelf met welke materialen we op onderzoek uitgaan. Het ene kind houdt namelijk van spel en een ander kind meer van praten. Een combinatie gebeurt ook vaak.

Door middel van spel, gesprek en andere creatieve middelen als tekenen, metaforen, knuffels etc. komen we er samen spelenderwijs achter wat je kind nodig heeft om zich weer fijn te voelen. Uiteindelijk is het kind de enige die precies weet wat er is. Kind weet het, kan het en doet het.

Tussengesprek/eindgesprek
Na deze eerste 5 sessies vindt er een oudergesprek plaats. Hierin bespreken we de ervaringen, waar jullie kind nou zelf last van heeft, wat er nodig is om het op te lossen en het verdere verloop van de therapie. In dit gesprek bespreken we ook welke veranderingen jullie bij je kind hebben opgemerkt en is er ruimte voor begeleiding in het omgaan met de veranderingen van jullie kind.

Voortgang
Kindercoaching en counseling is in principe kortdurend. Dat wil zeggen dat er minimaal 5 en maximaal 15 sessies worden gepland, afhankelijk van de problematiek van de klacht en de mogelijkheden van je kind.  Na iedere 5 sessies vindt er een evaluatiegesprek met beide ouders plaats en kijken we samen hoe we het traject voortzetten of afsluiten

Voordat ik met jullie in gesprek ga, vraag ik altijd toestemming aan jullie zoon of dochter over wat ik wel en niet mag vertellen. Dit is van groot belang om het vertrouwen te waarborgen.

••••••••••••••••••••••••••••

Kwaliteitswaarborg en privacy

Ik ben gediplomeerd KinderPersonalCoach, Counselor en integratie kindermediator i.o.  en kindertherapeut i.o. aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie. De Academie is geaccrediteerd door de EAP. Daarmee is de Academie ook in Nederland een (door de NAP en de bij haar aangesloten beroepsverenigingen) officieel erkend EAPTI-opleidingsinstituut in Psychotherapie. Integratieve kindertherapie is een integratieve psychotherapieopleiding tot European Certificate for Psychotherapy ECP. Omdat ik in opleiding ben aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie, ben ik onder supervisie bij een geregistreerd supervisor van de Nederlandse Academie voor Psychotherapie die tevens ook gediplomeerd Integratief Kindertherapeut is.
 
Alle gegevens van cliënten worden bewaard volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Zonder toestemming mogen er nooit gegevens doorgegeven worden aan derden. Voor contact met derden, zoals de huisarts, zal van tevoren toestemming worden gevraagd.